Tabela e specifikimeve për FXDQ-A

FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB
Antipiretik Lloji   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
  Gazi Dia. jasht. mm 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
  Kullimi   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Boshllëku i kërkuar i tavanit > mm 240 240 240 240 240 240 240
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 750 750 750 750 950 950 1,150
    Thellësia mm 620 620 620 620 620 620 620
    Lartësia mm 200 200 200 200 200 200 200
Veshja e jashtme Ngjyra   Çelik i galvanizuar / Jo i lyer. Çelik i galvanizuar / Jo i lyer. Çelik i galvanizuar / Jo i lyer. Çelik i galvanizuar / Jo i lyer. Çelik i galvanizuar / Jo i lyer. Çelik i galvanizuar / Jo i lyer. Çelik i galvanizuar / Jo i lyer.
Pesha Njësia kg 22 22 22 22 26 26 29
Ventilatori Presioni i jashtëm statik - 60Hz I lartë Pa 30 30 30 30 44 44 44
Lartësia e kullimit mm 600 600 600 600 600 600 600
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Emri   VE VE VE VE VE VE VE
  Tensioni V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m
  (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.
  (4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit) (4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit) (4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit) (4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit) (4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit) (4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit) (4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)
  (5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore. (5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore. (5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore. (5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore. (5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore. (5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore. (5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore.
  (6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA
  (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA
  (10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A (10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A (10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A (10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A (10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A (10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A (10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A
  (11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së
  (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku
  (13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë