Tabela e specifikimeve për FWXV-ATV3

FWXV10ABTV3 FWXV15ABTV3 FWXV20ABTV3 FWXV10AATV3 (Archived) FWXV15AATV3 (Archived) FWXV20AATV3 (Archived)
Shpejtësia e ventilatorit Med. rpm 1,220.00 1,220.00 1,220.00   318.00 410.00
  Min. rpm 720.00 720.00 720.00   180.00 246.00
  Maks. rpm 1,700.00 1,700.00 1,700.00   438.00 566.00
Kapaciteti i ndjeshëm i ftohjes 7/12°C Min. kW 0.58 0.82 0.85   0.99 1.22
    Maks. kW 1.25 1.91 2.33   2.10 1.78
    Med. kW 0.71 1.15 1.55   1.53 1.55
Diapazoni i funksionimit Ftohja Ana e ujit Maks. °C 18 18 18   18 18
      Min. °C 5 5 5   5 5
  Heating Ana e ujit Maks. °C 85 85 85   85 85
      Min. °C 30 30 30   30 30
  Instalimi i brendshëm Ambienti Maks. °CDB 45 45 45   45 45
      Min. °CDB 0 0 0   0 0
Kapaciteti ftohës 7/12°C Maks. kW 1.62 2.64 2.99   2.89 3.20
    Med. kW 1.11 1.65 1.98   2.16 2.52
    Min. kW 0.78 1.10 1.13   1.30 1.82
Ambalazhimi Pesha kg 1 1 1   1 1
Shkëmbyesi i nxehtësisë Ngarkesa Presioni i funksionimit bar 10 10 10   10 10
  Vëllimi i bobinës së brendshme l 0.8 1.1 1.5   1.1 1.5
Qarku i ujit - rënia e presionit të ujit Ftohje 7/12°C Med. kPa 8.00 14.00 15.00   19.30 13.10
      Min. kPa 7.00 9.00 8.00   4.30 2.10
      Maks. kPa 11.00 23.00 22.00   27.00 24.00
  Ngrohje 45/40°C Med. kPa 8.00 14.00 15.00   3.30 11.20
      Min. kPa 7.00 9.00 8.00   8.60 3.80
      Maks. kPa 11.00 23.00 22.00   11.50 21.30
Fuqia në hyrje Maks. kW 0.02 0.02 0.03   0.02 0.03
  Med. kW 0.01 0.01 0.02
  Min. kW 0.01 0.01 0.01   0.00 0.01
Sound power level Max. dBA 56.0 57.0 58.0   53.0 55.0
  Min. dBA 40 42 43   35 35
  Med. dBA 47 49 50   43 44
Dimensionet Njësia e ambalazhuar Gjerësia mm 1,230 1,430 1,630   1,430 1,630
    Lartësia mm 690 690 690   690 690
    Thellësia mm 210 210 210   210 210
  Njësia Gjerësia mm 999 1,199 1,399 999 1,200 1,400
    Thellësia mm 135 135 135 135 135 135
    Lartësia mm 601 601 601 601 601 601
Casing Colour   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
Pesha Njësia e ambalazhuar kg 21 24 27   24 27
  Njësia kg 20.0 23.0 26.0 20.0 23.0 26.0
Kapaciteti ngrohës 45/40°C Min. kW 0.87 1.12 1.11   1.24 1.90
    Maks. kW 1.96 2.86 3.50   3.11 3.88
    Med. kW 1.27 1.83 2.32   2.33 3.05
Qarku i ujit Presioni Ngrohje Maks. bar 10 10 10   10 10
  Diametri i lidhjeve të tubacioneve inç 3/4 3/4 3/4   3/4 3/4
Qarku i ujit - norma e qarkullimit të ujit Ftohje 7/12°C Maks. kg/h 280.00 450.00 510.00   496.60 550.60
      Min. kg/h 130.00 190.00 190.00   223.70 313.00
      Med. kg/h 190.00 280.00 340.00   371.70 433.60
  Ngrohje 45/40°C Med. kg/h 220.00 320.00 400.00   401.10 524.60
      Maks. kg/h 340.00 500.00 610.00   534.50 667.50
      Min. kg/h 150.00 200.00 190.00   212.50 327.00
Konsumi i energjisë elektrike Maks. W 19 25 31   20 29
  Gatishmëria W 3 4 5   4 5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230 230 230 230
Rryma Rryma maksimale e funksionimit Ftohja A 0.15 0.21 0.27   0.2 0.3
    Ngrohje A 0.15 0.21 0.27   0.2 0.3
Casing Material   Fletë metalike Fletë metalike Fletë metalike   Fletë metalike Fletë metalike
Ambalazhimi Materiali   Karton_ Karton_ Karton_   Karton_ Karton_
Shkëmbyesi i nxehtësisë Sasia   1 1 1   1 1
Qarku i ujit Materiali i tubacionit   BAKËR. BAKËR. BAKËR.   EUROKONUS EUROKONUS
Control systems Infrared remote control   Nr. Nr. Nr.   Nr. Nr.
  Integruar në njësinë e brendshme   Po Po Po   Po Po