Tabela e specifikimeve për FVXM-F

FVXM25FV1B FVXM25FV1B9 FVXM35FV1B FVXM35FV1B9 FVXM50FV1B FVXM50FV1B9
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje I lartë dBA 38 38 39 39 45 45
    Mesatar dBA 32 32 33 33 40 40
    Funksionim pa zhurmë dBA 23 23 24 24 32 32
    I ulët dBA 26 26 27 27 36 36
  Ftohje Mesatar dBA 32 32 33 33 40 40
    Funksionim pa zhurmë dBA 23 23 24 24 32 32
    I ulët dBA 26 26 27 27 36 36
    I lartë dBA 38 38 39 39 44 44
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1 1 1 1
  Manual përdorimi 1 1 1 1 1 1
  Telekomandë me valë 1 1 1 1 1 1
  Bateri AAA me qeliza të thata 2 2 2 2 2 2
  Mbajtës telekomande 1 1 1 1 1 1
  Zorrë kullimi 1 1 1 1 1 1
  Fletë izoluese 2 2 2 2 2 2
  Filtër prej apatiti titani për largimin e aromave 2 2 2 2 2 2
  Pllakë instalimi 1 1 1 1 1 1
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe   ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gazi Dia. jasht. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Kullimi   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.015 (1) 0.015 (1) 0.015 (1) 0.015 (1) 0.027 (1) 0.027 (1)
  Ngrohje Nom. kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.034 (1) 0.034 (1)
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 52 52 52 52 57 57
  Ngrohje dBA 52 52 52 52 58 58
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 700 700 700 700 700 700
    Thellësia mm 210 210 210 210 210 210
    Lartësia mm 600 600 600 600 600 600
Veshja e jashtme Ngjyra   E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë E bardhë
Pesha Njësia kg 14 14 14 14 14 14
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ngrohje I lartë m³/min 8.8 8.8 9.4 9.4 11.8 11.8
      Mesatar m³/min 6.9 6.9 7.3 7.3 10.1 10.1
      I ulët m³/min 5.0 5.0 5.2 5.2 8.5 8.5
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.4 4.4 4.7 4.7 7.1 7.1
    Ftohje I ulët m³/min 4.8 4.8 4.9 4.9 7.8 7.8
      Mesatar m³/min 6.5 6.5 6.7 6.7 8.9 8.9
      I lartë m³/min 8.2 8.2 8.5 8.5 10.1 10.1
      Funksionim pa zhurmë m³/min 4.1 4.1 4.5 4.5 6.6 6.6
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Shënime (1) - 50Hz, 220-230-240V (1) - 50Hz, 220-230-240V (1) - 50Hz, 220-230-240V (1) - 50Hz, 220-230-240V (1) - 50Hz, 220-230-240V (1) - 50Hz, 220-230-240V
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V