Tabela e specifikimeve për FTXQ-A

FTXQ25AMV1B FTXQ35AMV1B
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje I lartë dBA 40.0 42.0
    Mesatar dBA 34.0 35.0
    Funksionim pa zhurmë dBA 25.0 25.0
    I ulët dBA 29.0 30.0
  Ftohje Mesatar dBA 34.0 35.0
    Funksionim pa zhurmë dBA 23.0 24.0
    I ulët dBA 26.0 28.0
    I lartë dBA 40.0 41.0
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1
  Manual përdorimi 1 1
  Bateri AAA me qeliza të thata 2 2
  Pllakë montimi 1 1
  Vida mbërthimi për njësinë e brendshme 2 2
  Masat e përgjithshme të sigurisë 1 1
  Telekomandë me rreze infra të kuqe 1 1
  Mbajtës telekomande 1 1
Sistemet e kontrollit Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35
  Gazi Dia. jasht. mm 9.50 9.50
  Kullimi   18 18
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.023 0.025
  Ngrohje Nom. kW 0.027 0.031
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 55 55
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 770 770
    Thellësia mm 232 232
    Lartësia mm 291 291
Veshja e jashtme Ngjyra   E bardhë E bardhë
Pesha Njësia kg 9.00 9.00
Ventilatori Shkalla e qarkullimit të ajrit Ngrohje I lartë m³/min 11.1 12.0
      I ulët m³/min 8.1 8.3
      Mesatar m³/min 9.6 10.0
      Funksionim pa zhurmë m³/min 6.8 6.9
    Ftohje I ulët m³/min 6.5 7.0
      Mesatar m³/min 8.1 8.5
      I lartë m³/min 10.2 10.5
      Funksionim pa zhurmë m³/min 5.0 6.0
Power supply Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m