Tabela e specifikimeve për FTXJ-MS / RXJ-M

FTXJ20MV1BS / RXJ20M2V1B FTXJ20MV1BS / RXJ20M3V1B FTXJ20MV1BS / RXJ20M5V1B FTXJ25MV1BS / RXJ25M2V1B FTXJ25MV1BS / RXJ25M3V1B FTXJ25MV1BS / RXJ25M5V1B FTXJ35MV1BS / RXJ35M2V1B FTXJ35MV1BS / RXJ35M3V1B FTXJ35MV1BS / RXJ35M5V1B FTXJ50MV1BS / RXJ50MV1B
Kapaciteti ftohës Min. kW   1.30     0.90     0.90
  Maks. kW   2.80     3.30     4.10
  Nom. kW 2.3 2.30 2.30 2.4 2.40 2.40 3.5 3.50 3.50 4.80
Efikasiteti nominal Konsumi vjetor i energjisë kWh 248 248 248 254 254 254 428 428 428 716
  EER   4.64 4.64 4.64 4.73 4.73 4.73 4.09 4.09 4.09 3.35
  COP   5.00 5.00 5.00 4.57 4.57 4.57 4.04 4.04 4.04 3.65
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A A A A A A A A
    Ngrohje   A A A A A A A A A A
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 2.5 2.50 2.5 3.2 3.20 3.2 4 4.00 4.0 5.80
  Min. kW   1.30     0.90     0.90
  Maks. kW   4.30     4.70     5.10
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së     (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së     (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së     (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°     (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°     (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°     (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
    (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°   (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°   (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°