Tabela e specifikimeve për FFA-A

FFA25A2VEB FFA35A2VEB FFA50A2VEB FFA60A2VEB
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje I lartë dBA 31.0 34.0 39.0 43.0
    Mesatar dBA 28.5 30.5 34.0 40.0
    I ulët dBA 25.0 25.0 27.0 32.0
  Ftohje Mesatar dBA 28.5 30.5 34.0 40.0
    I ulët dBA 25.0 25.0 27.0 32.0
    I lartë dBA 31.0 34.0 39.0 43.0
Aksesore Standarde Manual instalimi dhe përdorimi 1 1 1 1
  Zorrë kullimi 1 1 1 1
  Fashetë 1 1 1 1
  Rondele për varëset 8 8 8 8
  Vida 4 4 4 4
  Tub termoizolimi 2 2 2 2
  Material izolues 4 4 4 4
  Fasheta lidhëse për kabllot 7 7 7 7
Sistemet e kontrollit Telekomandë me tela   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC7EB530 (panel standard), BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7F530S (panel gri) BRC7EB530 (panel standard), BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7F530S (panel gri) BRC7EB530 (panel standard), BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7F530S (panel gri) BRC7EB530 (panel standard), BRC7F530W (panel i bardhë), BRC7F530S (panel gri)
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gazi Dia. jasht. mm 9.52 9.52 12.70 12.70
  Kullimi   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Paneli dekorues 4 Dimensionet Thellësia mm 700 700 700 700
    Gjerësia mm 700 700 700 700
    Lartësia mm 55 55 55 55
  Modeli   BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1
  Ngjyra   E BARDHË (RAL9010) E BARDHË (RAL9010) E BARDHË (RAL9010) E BARDHË (RAL9010)
  Pesha kg 2.7 2.7 2.7 2.7
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 48 51 56 60
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 575 575 575 575
    Thellësia mm 575 575 575 575
    Lartësia mm 260 260 260 260
Veshja e jashtme Materiali   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
Pesha Njësia kg 16.0 16.0 17.5 17.5
Paneli dekorativ Pesha kg 2.8 2.8 2.8 2.8
  Modeli   BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W
  Dimensionet Lartësia mm 46 46 46 46
    Thellësia mm 620 620 620 620
    Gjerësia mm 620 620 620 620
  Ngjyra   E bardhë (N9.5) E bardhë (N9.5) E bardhë (N9.5) E bardhë (N9.5)
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240