Tabela e specifikimeve për EPRA014-018DW

EPRA14DAW1 EPRA16DAW1 EPRA18DAW1
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 43.0 (2) 43.0 (2) 48.0 (2)
  Ftohje Nom. dBA 43.0 (2) 43.0 (2) 48.0 (2)
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 56.0 (1) 56.0 (1) 59.0 (1)
  Ftohje Nom. dBA 56.0 (1) 56.0 (1) 59.0 (1)
Antipiretik GWP   675.0 675.0 675.0
  Ngarkesa kg 4.20 4.20 4.20
  Lloji   R-32 R-32 R-32
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 1,270 1,270 1,270
    Thellësia mm 533 533 533
    Lartësia mm 1,003 1,003 1,003
Pesha Njësia kg 151 151 151
Diapazoni i funksionimit Ftohje Maks. °CDB 43 43 43
    Min. °CDB 10 10 10
  Ujë i ngrohtë në shtëpi Operation range-=-Domestic hot water-=-Min.-=-°CDB °CDB -28 -28 -28
    Operation range-=-Domestic hot water-=-Max.-=-°CDB °CDB 35 35 35
Lidhjet e tubacioneve Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 10.0 10.0 10.0
Power supply Faza   3~ 3~ 3~
  Emri   W1 W1 W1
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 400 400 400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 16 16 16
Shënime (1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).
  (3) - Përqindja e kapacitetit të ngrohjes në Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Përqindja e kapacitetit të ngrohjes në Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Përqindja e kapacitetit të ngrohjes në Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)