Tabela e specifikimeve për BRYMA

BRYMA100 BRYMA65 BRYMA200
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 120 120 120
    Thellësia mm 65 65 65
    Lartësia mm 130 130 130