Tabela e specifikimeve për RZQSG-L(8)Y1

RZQSG100L8Y1B RZQSG125L8Y1B RZQSG140L7Y1B
Dimensionet Njësia Lartësia mm 990 990 1,430
    Gjerësia mm 940 940 940
    Thellësia mm 320 320 320
Pesha Njësia kg 82.0 82.0 101.0
Kompresori Type   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohja Ambienti Min. °CDB -15.0 -15.0 -15.0
      Maks. °CDB 46.0 46.0 46.0
  Heating Ambienti Min. °CWB -15.0 -15.0 -15.0
      Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5
Sound power level Ftohje dBA 70.0 70.0 70.0
  Ngrohje dBA 70.0 70.0 70.0
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 53 54 53
  Ngrohje Nom. dBA 57 58 54
  Modalitet i qetësisë së natës Niveli 1 dBA 49 49 49
Antipiretik Lloji   R-410A R-410A R-410A
  Mbushja kg 2.9 2.9 4.0
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Lidhjet e tubacioneve Lëngu Dia. jasht. mm 9.52 9.52 9.52
  Gazi Dia. jasht. mm 15.9 15.9 15.9
  Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 50 50 50
    Sistemi Ekuivalent m 70 70 70
      Pa ngarkesë m 30 30 30
  Mbushje shtesë me agjent ftohës kg/m Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Maks. m 0.5 0.5 0.5
Aksesore Standarde Fasheta lidhëse për kabllot 2 2 2
  Manual instalimi 1 1 1
Furnizimi me energji Phase   3N~ 3N~ 3N~
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 380-415 380-415 380-415
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 20 20 25
Shënime (1) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (1) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (1) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC
  (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
  (3) - EN/IEC 61000-3-11: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me fuqi ≤ 75A (3) - EN/IEC 61000-3-11: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me fuqi ≤ 75A (3) - EN/IEC 61000-3-11: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me fuqi ≤ 75A