Tabela e specifikimeve për RXC-B

RXC20BV1B RXC25BV1B RXC35BV1B RXC50BV1B RXC60BV1B RXC71BV1B
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 45 45 46 51 54 54
Antipiretik Charge TCO2Eq 0.371 0.371 0.506 0.675 0.743 0.776
  GWP   675 675 675 675 675 675
  Mbushja kg 0.55 0.55 0.75 1 1.1 1.15
  Lloji   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Lidhjet e tubacioneve Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0
  Mbushje shtesë me agjent ftohës kg/m 0.017 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 7,5m) 0.017 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 7,5m) 0.017 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 7,5m) 0.017 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 7,5m) 0.017 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 7,5m) 0.017 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 7,5m)
Kompresori Type   Me lëkundje hermetike Me lëkundje hermetike Me lëkundje hermetike Me lëkundje hermetike Me lëkundje hermetike Me lëkundje hermetike
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 658 658 658 845 845 930
    Thellësia mm 273 273 273 300 300 350
    Lartësia mm 550 550 550 615 615 695
Pesha Njësia kg 24 24 26 39 39 45
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240