Tabela e specifikimeve për ARXS-L

ARXS50L2V1B ARXS71L2V1B ARXS25L2V1B (Archived) ARXS35L2V1B (Archived) ARXS60L2V1B (Archived)
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje I lartë dBA 48   47 48
    Nom. dBA   52     49
  Ftohje I lartë dBA 48   46 48
    Nom. dBA   52     49
Aksesore Standarde Tapë kullimi 1 1 1 1 1
  Manual instalimi 1 1 1 1 1
Antipiretik Charge TCO2Eq 3.5   2.1 2.5
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Mbushja kg 1.7 1.70 1.0 1.2 1.50
  Lloji   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Motori i ventilatorit Shpejtësia Ftohje Super e ulët rpm 670   780 780
    Ngrohje Super e ulët rpm 670   740 740
Diapazoni i funksionimit Ftohja Ambienti Maks. °CDB 46 46 46 46 46
      Min. °CDB 10 -10 10 10 -10
  Heating Ambienti Maks. °CWB 18 18 18 18 18
      Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15
Lidhjet e tubacioneve Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 20 20.0 15 15 20.0
  Mbushje shtesë me agjent ftohës kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m)
Sound power level Ftohje dBA   65     62
  Ngrohje dBA   65     62
Kompresori Type   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 825 825 765 765 825
    Thellësia mm 300 300 285 285 300
    Lartësia mm 735 735 550 550 735
Pesha Njësia kg 47 47 34 34 47
Fan Niveli i qarkullimit të ajrit Ngrohje Super e ulët cfm 1,522   904 904
      Super e ulët m³/min 43.1   25.6 25.6
    Ftohje Super e ulët m³/min 48.9   30.1 30.1
      Super e ulët cfm 1,727   1,063 1,063
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-230-240 220-240 220-240 220-230-240
Shënime (1) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.   (1) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur. (1) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.
  (2) - 220V   (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V   (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V   (4) - 240V (4) - 240V
  (5) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë   (5) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (5) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
Aksesore Standarde Etiketa në shumë gjuhë për gazet e fluoruara të efektit serë   1 1   1
  Etiketa e ngarkesës së ftohësit   1 1   1
Shënime   (1) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë     (1) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë