Tabela e specifikimeve për ADEQ-C / ARXS-L

ADEQ50C2VEB / ARXS50L2V1B ADEQ60C2VEB / ARXS60L2V1B ADEQ71C2VEB / ARXS71L2V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 5.00 (1) 5.70 (1) 6.80 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 5.50 (1) 7.00 (1) 7.50 (1)
Shënime (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  (2) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (2) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (2) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC
  (4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 (4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 (4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2
  (5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
  (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë