Tabela e specifikimeve për 4MXS-F

4MXS68F2V1B 4MXS68F3V1B 4MXS68F3V1B2
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 49 49 49
  Ftohje Nom. dBA 48 48 48
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1
  Tapë kullimi 1 1 1
  Komplet reduktorësh 1 1 1
Antipiretik Mbushja TCO2Eq 5.4 5.4 5.4
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Ngarkesa kg 2.6 2.6 2.6
  Lloji   R-410A R-410A R-410A
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Maks. °CDB 46   46
      Min. °CDB -10   -10
  Ngrohje Ambienti Maks. °CWB 15.5   18
      Min. °CWB -15   -15
Lidhjet e tubacioneve Ndryshimi i nivelit IU - IU Maks. m 7.5   7.5
    IU - OU Maks. m 15   15
  Mbushje shtesë me agjent ftohës kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 30 m)   0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 30 m)
  Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 60   60
Kompresori Lloji   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 936 936 936
    Thellësia mm 300 300 300
    Lartësia mm 735 735 735
Pesha Njësia kg 58 58 58
Power supply Faza   1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m
  (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
Lidhjet e tubacioneve Ndryshimi i nivelit IU - IU Maks. m   7.5
    IU - OU Maks. m   15
  Mbushje shtesë me agjent ftohës kg/m   0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 30 m)
  Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m   60
Kompresori Lloji     Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht