Skip to main content
Ventilim për rikuperimin e nxehtësisë dhe trajtim i ajrit

VKM-GB

Ngrohje ose ftohje paraprake e ajrit të freskët për ngarkesë më të ulët në sistemin e kondicionimit të ajrit
VKM-GB

Karakteristikat e produktit

  • Ajrosje për kursim energjie duke përdorur rikuperimin e ngrohjes, ftohjes dhe lagështirës së brendshme
  • Krijon një mjedis të brendshëm të cilësisë së lartë duke para-kondicionuar ajrin hyrës të freskët
  • Ftohje e lirë e mundshme kur temperatura e jashtme është nën temperaturën e brendshme (për shembull gjatë natës)
  • Parandaloni humbjet e energjisë nga mbi-ajrosja duke përmirësuar njëkohësisht cilësinë e ajrit të brendshëm me sensorin opsional CO2
  • Kohë më e shkurtër instalimi falë rregullimit të lehtë të shkallës nominale të qarkullimit të ajrit, duke sjellë nevojë më të vogël për amortizatorë krahasuar me instalimin tradicional.
  • Zgjidhje ideale për dyqanet, restorantet ose zyrat që kërkojnë hapësirë dyshemeje maksimale për mobiljet, zbukurimet dhe pajisjet.
  • Konsum i ulët i energjisë falë motorit me ventilator DC
  • Element për shkëmbimin e nxehtësisë i krijuar posaçërisht me HEP (Letër me Efikasitet të Lartë).
  • Mund të punojë në presion të lartë e të ulët

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën