Skip to main content

Karakteristikat e produktit

  • Koncept “Plug and play” i lehtë për t’u instaluar; nuk nevojiten tuba shtesë duke qenë se kjo është njësi e paketuar me agjent ftohës të mbushur në fabrikë
  • Kompresor spiral me efikasitet të lartë dhe i besueshëm
  • Mundësi hyrjeje falas e ajrit të freskët dhe freskues me funksion opsional kursyes
  • Agjenti ftohës i mbushur paraprakisht që në fabrikë siguron funksionim të pastër dhe efikas.
  • Ventilatori me rrip bën të mundur që vëllimi i ajrit dhe presioni statik të rregullohen sipas nevojës.
  • Gamë e gjerë funksionimi
  • Dizajni i njësisë me majë të sheshtë lejon përdorimin maksimal të hapësirës së depos dhe magazinës
  • Ajër i konvertueshëm për kthim dhe furnizim: ventilatori mund të montohet në dy drejtime
  • Pulexhë me ventilator e rregullueshme si standard për të arritur një gamë të gjerë volumesh furnizimesh me ajër dhe presionesh të jashtme statike
  • Bobinë serpentine e trajtuar kundër gërryerjes

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën