Skip to main content
RTD - Kontroll universal

RTD-W

RTD-W

Karakteristikat e produktit

  • Kontakte të thata dhe ndërfaqe Modbus për monitorimin dhe kontrollin e Daikin Altherma me temperaturë të lartë dhe Flex Type, kutive të ujit VRV dhe ftohësve me inverter
  • Integrim i portofolit të produkteve të Daikin me sisteme të tjera të menaxhimit të ndërtesave
  • Kontroll qendror për të reduktuar konsumin e energjisë dhe emetimeve të karbonit, duke ruajtur ndërkohë nivele të shkëlqyera komoditeti.