Skip to main content
Njësi përforcuese

LCBKQ-AV1

LCBKQ-AV1

Karakteristikat e produktit

 • Njësia përforcuese lejon lidhjen e shembujve të ngrirjes apo dhomave të ftohta me ZEAS dhe njësitë e paketës konveniente të jashtme
 • Kërkesa më të ulëta për tubacione, nga 4 në 2 tuba, krahasuar me një sistem tradicional
 • Regjim me zhurmë të ulët i disponueshëm i cili redukton në mënyrë të konsiderueshme emetimet e zhurmave pa ulur kapacitetin e ftohjes

Përfitimet

 • Inverteri

  Inverteri

  Kompresorët inverter rregullojnë vazhdimisht shpejtësinë e kompresorit sipas nevojës aktuale. Më pak ndezje dhe fikje që konsumojnë energji sjellin ulje të konsumit të energjisë (deri në 30%) dhe temperatura më të qëndrueshme.

 • Kompresor me luhatje

  Kompresor me luhatje

  Kompresorët me luhatje kanë një fletë dhe rul të unifikuar me më pak pjesë të lëvizshme që prodhojnë dridhje dhe fërkim të ulët, arrijnë siguri dhe efikasitet më të lartë krahasuar me kompresorët tradicionalë rrotullues

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën