Skip to main content
Ndërfaqe KNX për Sky Air dhe VRV

KNX INTERFACE - KLIC-DI

KLIC-DI

Karakteristikat e produktit

  • Integrimi i njësive Sky Air/VRV në sistemet BMS
  • Integrimi përmes ndërfaqes KNX lejon monitorimin dhe kontrollin e disa pajisjeve, si p.sh. dritën, alarmin dhe grilat nga një kontrollues qendror