Skip to main content
Njësi e fshehur në tavan me ESP të lartë

FDA-A

ESP deri në 250 Pa, ideale për hapësira të mëdha
FDA-A

Karakteristikat e produktit

  • Presioni i jashtëm statik i lartë deri në 250 Pa lehtëson rrjetin e gjerë të tubave dhe të grilës
  • Kombinimi me teknologjinë R-32 Bluevolution redukton ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A, duke sjellë menjëherë konsum më të ulët të energjisë falë efikasitetit të saj të lartë energjetik, si dhe ka deri në 16% më pak mbushje me agjent ftohës
  • Mundësia për ta ndryshuar ESP-në nëpërmjet telekomandës me tela lejon optimizimin e vëllimit të ajrit të furnizuar.
  • I fshehur mirë në tavan: duken vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit
  • Deri në 26,4 kW në modalitet ngrohjeje
  • Gamë e unifikuar për njësinë e brendshme për R-32 dhe R-410A
  • Pompa e kullimit e integruar (625 mm) rrit fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit (standarde për FDA125, opsionale për FDA200-250)
  • Filtri standard i thithjes thjeshton instalimin

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën