Skip to main content
Njësi kondensimi për aplikacione për trajtimin e ajrit (çift)

ERQ-AV1

ERQ-AV1

Karakteristikat e produktit

  • Përfitime nga efikasiteti i lartë dhe reagimi i shpejtë ndan ndryshimeve në ngarkesa të njësive kondensuese ERQ
  • Njësi e jashtme e kontrolluar me inverter
  • Kombinimet e paracaktuara me njësinë e trajtimit të ajrit Daikin Modular ofrojnë "paketa me ajër të freskët" të gatshme për t'u përdorur
  • Pompë nxehtësie R-410A

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën