Skip to main content
Daikin Altherma Flex Type

Daikin Altherma R HT - EMRQ-AB

Ideale për vende me kërkesa të larta për ujë të ngrohtë shtëpiak të tilla si ndërtesa me apartamente ose hapësira komerciale
EMRQ-AB

Karakteristikat e produktit

  • Fatura të ulëta energjie dhe nivel i ulët emetimi i CO2.
  • Instalim dhe mirëmbajte e thjeshtë
  • Përshtatur për nevojat e godinës suaj: deri në 10 njësi të brendshme mund të lidhen me 1 njësi të jashtme

Përfitimet

  • Inverteri

    Inverteri

    Kompresorët inverter rregullojnë vazhdimisht shpejtësinë e kompresorit sipas nevojës aktuale. Më pak ndezje dhe fikje që konsumojnë energji sjellin ulje të konsumit të energjisë (deri në 30%) dhe temperatura më të qëndrueshme.

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën