Skip to main content
Telekomanda me kabllo

EKRTW

Termostat dhome për rregullim të lehtë të temperaturës së brendshme
EKRTW

Karakteristikat e produktit

 • Termostati i dhomës i lidhur me tela
 • Modalitet i ngrohjes ose i ftohjes, me mundësinë për të çaktivizuar modalitetin e ftohjes, nëse nuk kërkohet
 • Modaliteti i funksionit të komfortit aktivizon nivelet e programuara të temperaturës për një shtëpi të banuar gjatë ditës; vlerat e paracaktuara të temperaturave janë 21°C për ngrohjen dhe 24°C për ftohjen, dhe mund të ndryshohen nga përdoruesi
 • Modaliteti i funksionimit të reduktuar aktivizon nivelet e temperaturave të programuara gjatë kohës kur në shtëpi nuk ka njeri ose gjatë natës; vlerat standarde janë 17°C për modalitetin e ngrohjes dhe 28°C për modalitetin e ftohjes, të cilat mund të ndryshohen nga përdoruesi.
 • Modaliteti i funksionit të programuar: përdor një kohëmatës për të programuar vlerat e ngrohjes dhe ftohjes gjatë të gjithë ditës; deri në 12 vlera mund të programohen në ditë; vlerat e përzgjedhura do të aktivizohen automatikisht në kohën e programuar.
 • Rregullim i lehtë dhe efikas i temperaturës së brendshme, që rezulton në komoditet ideal dhe efikasitet në energji
 • Modaliteti i funksionit të pushimit: është e menduar për vendosjen e vlerave të reduktuara dhe me efikasitet energjetik kur shtëpia është e pabanuar për periudha të gjata kohe. Vlerat e paracaktuara janë 14°C për ngrohje dhe 30°C për ftohje.
 • Funksioni i fikjes: e fik sistemin; megjithatë, mbojtësi i integruar kundër ngrirjes mbetet i aktivizuar (i vendosur me vlerë standarde prej 4°C).
 • Kufizimi i vlerave të përcaktuara vendos kufijtë e vlerave të ulëta dhe të larta brenda së cilës përdoruesi mund të programojë nivelet e dëshiruara të komoditetit dhe mund të modifikohet vetëm nga instaluesi.
 • Numri i ndryshimeve të vlerave të përcaktuara: 12/ditë
 • Funksioni i mbylljes së çelësit: është e mundur mbyllja e termostatit të dhomës

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën