Skip to main content
Rezervuari i ujit të ngrohtë në shtëpi

Daikin Altherma - EKHWCH-B

Depozitë e ujit të ngrohtë në shtëpi me mbështetje për panel diellor
EKHWCH-B

Karakteristikat e produktit

  • Depozita për ruajtje termike solare pa presion është projektuar të funksionojë vetëm ose në kombinim me një bojler me gaz/gazolinë
  • Parimet e ujit të freskët: uji i ngrohtë në shtëpi merret sipas kërkesës ndërsa eliminohet rreziku i kontaminimit dhe sedimentimit
  • Performancë optimale për ujin e ngrohtë në shtëpi: evolucioni me temperaturë të ulët mundëson performancë të lartë për ujin e rubinetit
  • E gatshme për të ardhmen: mundësi integrimi me burime të rinovueshme të energjisë diellore dhe burime të tjera nxehtësie, si p.sh. oxhaku
  • Ndërtimi rezistent dhe me peshë të lehtë i njësisë i kombinuar me parimin kaskadë ofron opsione instalimi fleksibël

Përfitimet

  • Ujë i ngrohtë i freskët

    Ujë i ngrohtë i freskët

    Struktura e ruajtjes termike siguron higjienë optimale të ujit dhe eliminon rrezikun e baktereve dhe legjionelës. Kjo gjë ofron siguri se uji i ngrohtë që përdorni është i freskët dhe i sigurt.