Skip to main content
Kuti kontrolli për përdorim në trajtimin e ajrit

EKEQ

EKEQ

Karakteristikat e produktit

  • Gama e gjerë e njësive ofron mundësi maksimale aplikimi dhe opsione fleksibël kontrolli
  • Sistemi siguron cilësi optimale ajri siç është ajri i freskët dhe kontrolli i lagështirës etj., dhe mund të përdoret në depo të vogla, në ekspozita dhe zyra.
  • Ofertë e gjerë në mundësitë e kontrollit: kontrolli w: Kontroll komercial i temperaturës së ajrit përmes çdo komanduesi DDC; kontrolli x: Kontroll preciz i temperaturës së ajrit që kërkon komandues të paraprogramuar DDC (për aplikacione speciale); kontrolli y: Kontrolli i temperaturës së ftohjes përmes kontrollit të Daikin (nuk nevojitet komandues DDC); kontrolli z: Kontrolli i temperaturës së ajrit përmes kontrollit të Daikin (nuk nevojitet komandues DDC)
  • Kutia e kotrollit dhe kompleti i valvulës së zgjerimit nevojiten për çdo kombinim së bashku me një njësi të trajtimit të ajrit
  • Të dyja kompletet opsionale janë dizajnuar për instalim në ambient të brendshëm dhe të jashtëm dhe mund të montohen në mur.

Dokumentimi