Skip to main content
Kontrolli në distancë i centralizuar

DCS302C51

Ofron kontroll individual për 64 grupe (zona) të njësive të brendshme
DCS302C51

Karakteristikat e produktit

  • Kontrolloni deri në 64 grupe (maksimumi 128 njësi të brendshme)

Përfitimet

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

Dokumentimi

Shkarko gjuhën