Skip to main content
Intelligent Touch Manager

Intelligent Touch Manager - DCM601A51

DCM601A51

Karakteristikat e produktit

  • Mundësi intuitive për ekranet e menysë, edhe përdoruesit fillestarë mund të përdorin dhe monitorojnë sistemin si ekspertët
  • Instrumentet e menaxhimit inteligjent të energjisë mundësojnë monitorimin nëse përdorimi i energjisë është sipas planit dhe ndihmojnë në dallimin e origjinës së harxhimit të energjisë duke maksimizuar kështu efikasitetin
  • Dizajn modular për përdorim në aplikime të mëdha dhe të vogla, të thjeshta si kontroll kondicioneri apo drita kontrolli BMS të vogël, pompa,... përmes WAGO I/O
  • Shërbim dhe vënie në punë e lehtë dhe me kursim kohe me kontroll në distancë të përmbajtjes së gazit ftohës, zgjidhje e thjeshtuar e problemeve dhe mjet përpara vënies paraprake në punë

Përfitimet

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën