Skip to main content
Ndërfaqe PMS

PMS interface - DCM010A51

Ndërfaqja për lidhjen e pandërprerë mes Daikin HVAC dhe sistemeve të menaxhimit të pronës
DCM010A51

Karakteristikat e produktit

  • Ndërfaqja e lehtë për t’u përdorur lehtëson ndihmën nga ekipi i mbështetjes
  • Mund të lidhen deri në 2500 njësi / dhoma
  • Lidhet me Oracle PMS (Property management System)
  • Ndërfaqe e zhvilluar nga Daikin që e bën komisionimin të shpejtë dhe të lehtë

Dokumentimi