Skip to main content
Perde ajri Biddle për VRV, kasetë

CYVM-DK-C

CYVM-DK-C

Karakteristikat e produktit

  • Mund të lidhet me rikuperimin e nxehtësisë VRV, pompën ngrohëse dhe paketën konveniente
  • Model kasetë (C): montuar brenda një tavani të varur duke lënë të dukshëm vetëm panelin e zbukurimit
  • E shlyen vlerën e blerjes për më pak se 1.5 vjet në krahasim me instalimin e një perdeje elektrike ajri
  • Siguron ngrohje pothuajse falas me perde ajri nëpërmjet ngrohtësisë së rikuperuar nga njësitë e brendshme në modalitetin e ftohjes (në rast rikuperimi ngrohjeje me VRV)
  • Instalim i lehtë dhe i shpejtë me kosto të reduktuar duke qenë se nuk kërkohen sisteme shtesë për ujin, bojlerë dhe lidhje gazi
  • VRV është një nga sistemet e para DX që është e përshtatshme për t'u lidhur me perde ajri
  • Kursimi maksimal i energjisë vjen nga turbulenca pothuajse zero e fluksit të poshtëm, rryma e optimizuar e ajrit dhe aplikimi i teknologjisë të përparuar pastruese të shkarkimit
  • Efikasitet rreth 85% në ndarjen e ajrit, duke reduktuar në mënyrë të konsiderueshme si humbjen e nxehtësisë ashtu edhe kapacitetin ngrohës të kërkuar të njësisë së brendshme

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën