Skip to main content
Njësia e funksionit

VRVIII-C - BTSQ-P

BTSQ-P

Karakteristikat e produktit

  • Modul me ngjeshje me 2 faza i njësisë së jashtme për pompën e nxehtësisë VRV III optimizuar për ngrohje

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.