Skip to main content
Selektor dege individuale për rikuperim të nxehtësisë me VRV

VRV - BSV6Q-PV

BSV6Q-PV

Karakteristikat e produktit

  • Lejon ndërrimin individual të nxehtësisë / ftohjes për deri në 6 grupe të njësive të brendshme
  • Nuk ka nevojë për tub kullimi
  • Instalim më i shpejtë falë një numri të reduktuar të pikave bashkuese dhe kabllove
  • Fleksibilitet maksimal dizajni sepse kutitë individuale dhe të shumëfishta mund të kombinohen në një sistem të vetëm
  • Lartësi integrimi e ulët