Sensori me tela i temperaturës së dhomës

KRCS01-7B

KRCS01-7B

Karakteristikat e produktit

  • Matje e saktë e temperaturave, falë vendosjes fleksibël të sensorit

Detajet teknike

Dokumentimi

Udhëzimi i instalimit