Ndërfaqe KNX për Split

KNX INTERFACE - KLIC-DD

KLIC-DD

Karakteristikat e produktit

  • Integrimi i njësive Split në automatizimin në shtëpi
  • Integrimi përmes ndërfaqes KNX lejon monitorimin dhe kontrollin e disa pajisjeve, si p.sh. dritën, alarmin dhe grilat nga një kontrollues qendror

Detajet teknike

Dokumentimi