Seti i hyrjes së ajrit të freskët

KDDP55D160-2

Lejon hyrjen e ajrit të pastër direkt përmes njësisë së brendshme

KDDP55D160-2

Karakteristikat e produktit

  • Në kombinim me kasetë me qarkullim rrethor
  • Nevojitet gjithashtu edhe pjesa KDDP55C160-1
  • Opsioni nuk mund të kombinohet me panelin me vetëpastrim
  • Kontaktoni me përfaqësuesin lokal të shitjeve për kufizimet

Dokumentimi