Seti i hyrjes së ajrit të freskët

KDDP55C160-1

Lejon hyrjen e ajrit të pastër direkt përmes njësisë së brendshme

KDDP55C160-1

Karakteristikat e produktit

  • Në kombinim me kasetë me qarkullim rrethor
  • Nevojitet gjithashtu edhe pjesa KDDP55D160-2
  • Opsioni nuk mund të kombinohet me panelin me vetëpastrim
  • Kontaktoni me përfaqësuesin lokal të shitjeve për kufizimet

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.