Tabela e specifikimeve për FXCQ-A

FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ125AVEB
Kapaciteti ftohës Kapaciteti total At high fan speed kW 2.2 (1) 2.8 (1) 3.6 (1) 4.5 (1) 5.6 (1) 7.1 (1) 9.0 (1) 14.0 (1)
Kapaciteti ngrohës Total capacity At high fan speed kW 2.5 (2) 3.2 (2) 4.0 (2) 5.0 (2) 6.3 (2) 8.0 (2) 10.0 (2) 16.0 (2)
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje At high fan speed kW 0.031 0.039 0.039 0.041 0.059 0.063 0.090 0.149
  Ngrohje At high fan speed kW 0.028 0.035 0.035 0.037 0.056 0.060 0.086 0.146
Dimensionet Njësia Lartësia mm 305 305 305 305 305 305 305 305
    Gjerësia mm 775 775 775 775 990 990 1,445 1,445
    Thellësia mm 620 620 620 620 620 620 620 620
Pesha Njësia kg 19 19 19 19 22 25 33 38
Casing Material   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz Ftohje At high fan speed m³/min 10.5 11.5 11.5 12 15 16 26 32
      At low fan speed m³/min 7.5 8 8 8.5 10.5 11.5 18.5 22.5
Antipiretik Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Niveli i fuqisë së zhurmës Cooling At high fan speed dBA 48 50 50 52 53 55 58 62
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje At high fan speed dBA 32.0 34.0 34.0 36.0 37.0 39.0 42.0 46.0
    At medium fan speed dBA 30.0 31.0 32.0 33.0 35.0 37.0 38.0 42.0
    At low fan speed dBA 28.0 29.0 30.0 31.0 31.0 32.0 33.0 38.0
  Ngrohje At high fan speed dBA 32.0 34.0 34.0 36.0 37.0 39.0 42.0 46.0
    At medium fan speed dBA 30.0 31.0 32.0 33.0 35.0 37.0 38.0 42.0
    At low fan speed dBA 28.0 29.0 30.0 31.0 31.0 32.0 33.0 38.0
Piping connections Lëngu Type   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gazi Type   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    Diametri i jashtëm mm 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Drain   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Paneli i dekorimit Model   BYBCQ40HW1 BYBCQ40HW1 BYBCQ40HW1 BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1 BYBCQ125HW1
  Ngjyra   E bardhë e freskët (6.5Y 9.5/0.5) E bardhë e freskët (6.5Y 9.5/0.5) E bardhë e freskët (6.5Y 9.5/0.5) E bardhë e freskët (6.5Y 9.5/0.5) E bardhë e freskët (6.5Y 9.5/0.5) E bardhë e freskët (6.5Y 9.5/0.5) E bardhë e freskët (6.5Y 9.5/0.5) E bardhë e freskët (6.5Y 9.5/0.5)
  Përmasat Lartësia mm 55 55 55 55 55 55 55 55
    Gjerësia mm 1,070 1,070 1,070 1,070 1,285 1,285 1,740 1,740
    Thellësia mm 700 700 700 700 700 700 700 700
  Pesha kg 10 10 10 10 11 11 13 13
Filtër ajri Type   Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut
Power supply Name   VE VE VE VE VE VE VE VE
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal) (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal) (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal) (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal) (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal) (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal) (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal) (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal) (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal) (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal) (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal) (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal) (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal) (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal) (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)
  (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm. (3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.
  (4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar. (4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%. (5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA (6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA
  (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA (7) - MFA ≤ 4 x FLA
  (8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A (8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A
  (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së (9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së
  (10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku (10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku
  (11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë