Tabela e specifikimeve për FDXS-F / RXS-K

FDXS25F2VEB / RXS25K3V1B FDXS35F2VEB / RXS35K2V1B FDXS50F2VEB / RXS50K2V1B
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.3 1.4 1.7
  Nom. kW 2.4 (2) 3.4 (2) 5.0 (2)
  Maks. kW 3.0 3.8 5.3
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.3 1.4 1.7
  Nom. kW 3.2 (3) 4.0 (3) 5.8 (3)
  Maks. kW 4.5 5.0 6.0
Efikasiteti nominal EER   3.72 (1) 3.21 (1) 3.03 (1)
  COP   3.90 (1) 3.39 (1) 3.10 (1)
  Annual energy consumption kWh 323 530 825
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A B
    Ngrohje   A C D
Piping connections Drain OD mm VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20) VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20) VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 9.5 12.7
  Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m
  (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m
  (4) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (4) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (4) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°