Njësi e fshehur në tavan me ESP të lartë

FDQ-B

ESP deri në 250, ideale për ambiente shumë të mëdha

FDQ-B