Tabela e specifikimeve për FCAG-B / AZQS-B(8)V1

FCAG71BVEB / AZQS71B2V1B FCAG100BVEB / AZQS100B8V1B FCAG125BVEB / AZQS125B8V1B FCAG140BVEB / AZQS140B8V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 (1) 9.5 (1) 12.1 (1) 13.0 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.5 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Efikasiteti nominal EER   3.11 (3) 3.21 (3) 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.61 (3) 3.50 (3) 3.41 (3) 3.30 (3)
  Annual energy consumption kWh 1,093 1,480    
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B A    
    Ngrohje   A B    
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.8 9.5 12.1 13.0
  SEER   5.70 5.50 5.16 5.94
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 418 605 1,406 1,314
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.3 7.6 7.8 11.6
  SCOP/A   4.00 3.85 3.67 3.96
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,216 2,762 2,969 4,089
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së