Tabela e specifikimeve për FCAG-A / RZAG-MY1

FCAG71AVEB / RZAG71M7Y1B FCAG100AVEB / RZAG71M7Y1B FCAG100AVEB / RZAG100M7Y1B FCAG140AVEB / RZAG100M7Y1B FCAG125AVEB / RZAG125M7Y1B FCAG140AVEB / RZAG140M7Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë A++ A++ A++ A++    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER 6.86 7.50 7.14 7.86 7.80 7.17
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 347 317 466 423 931 1,121
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë A+ A+ A++ A++    
  Kapaciteti Pdesign kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A 4.41 4.45 4.61 4.66 4.34 4.34
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 1,492 1,479 2,369 2,343 3,071 3,071
Shënime (1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.