Përshtatësi i lidhjeve me katër sinjale daljeje

EKRP1B2A

Lejon sinjalin e daljes të kompresorit, ventilatorit, ngrohësit dytësor ose lagështuesit

EKRP1B2A

Karakteristikat e produktit

  • Nevojitet kuti instalimi KRP4A96

Dokumentimi

Katalogu
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.