Mbyllje hermetike për zhurmat

EKLN-A

Redukton nivelin e fuqisë së zhurmës të njësisë së jashtme

EKLN-A

Karakteristikat e produktit

  • EKLN140A redukton nivelin e fuqisë së zhurmës të Sky Air Alpha-series RZAG71-140N*, Sky Air Advance-series RZA-D dhe VRV 5 RXYSA* me deri në 10 dB(A)
  • Mundëson përmbushjen e kërkesave të rrepta kundër zhurmës, ndërsa rrit fleksibilitetin për të aplikuar pompat e nxehtësisë
  • Optimizuar dhe testuar plotësisht në fabrikën e Daikin për performancë të garantuar
  • Kapacitet shumë i ulët dhe rënie e presionit falë hyrjes dhe shkarkimit të ndarë të ajrit për të parandaluar qarkun e shkurtër
  • Nuk nevojiten llogaritje shtesë falë të dhënave të testuara zyrtarisht
  • Instalim dhe shërbim i shpejtë dhe i lehtë falë hapjes së lehtë për të arritur njësinë
  • EKLN08A zvogëlon nivelin e fuqisë së zhurmës së njësive të jashtme Daikin Alterma 3 me deri në 3 dB (A)

Detajet teknike

Dokumentimi