Daikin on Site

Daikin on Site

Monitorim dhe kontroll në distancë i impianteve të ngrirjes dhe i njësive të trajtimit të ajrit

Daikin on Site

Karakteristikat e produktit

  • Monitoroni dhe kontrolloni çillerin tuaj ose njësinë e përpunimit të ajrit në çdo kohë dhe në çdo vend
  • Mbështetje diagnostikuese në distancë nga ekspertë të Daikin për ta mbajtur sistemin në punë siç duhet dhe për të rritur jetëgjatësinë e tij
  • Informacione rreth të dhënave operacionale të pajisjes për kontroll dhe besueshmëri të përmirësuar
  • Siguri e lartë e të dhënave në të gjitha aspektet e tilla si privatësia e të dhënave, siguria e ruajtjes së të dhënave dhe transporti i të dhënave
  • Optimizoni kostot e punës dhe mirëmbajtjes

Dokumentimi

Katalogu
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhëzimi i instalimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhëzimi i përdorimit