Selektor dege individuale për rikuperim të nxehtësisë me VRV

VRV - BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Karakteristikat e produktit

  • Lejon ndërrimin individual të nxehtësisë / ftohjes së 1 grupi të njësive të brendshme
  • Fleksibilitet maksimal dizajni sepse kutitë individuale dhe të shumëfishta mund të kombinohen në një sistem të vetëm
  • Lartësi integrimi e ulët
  • Nuk ka nevojë për tub kullimi
  • Lejon përdorime për shumë ambiente banimi (nevojitet opsioni PCB)

Dokumentimi

Udhëzimi i instalimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Deklarimi
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.