Përzgjedhës individual i degëve për rikuperimin e nxehtësisë me VRV IV

BS1Q-A

BS1Q-A

Karakteristikat e produktit

  • Kompakt dhe; i lehtë për t'u instaluar
  • Ideal për dhomat e largëta sepse nuk nevojiten tuba shkarkimi
  • Lejon integrimin e dhomave të serverëve në zgjidhje të rikuperimit të nxehtësisë falë funksionit të ftohjes teknike
  • Lidhni deri në 250 njësi të kategorisë (28 kW)
  • Gamë unike e kutive individuale dhe multi BS për dizajn fleksibël dhe të shpejtë
  • Instalim më i shpejtë falë lidhjes së hapur të portës
  • Lejon përdorim nga shumë banorë
  • Mund të lidhet me njësi të rikuperimit të nxehtësisë REYQ-T, RQCEQ-P3 dhe RWEYQ-T8

Dokumentimi