Tabela e specifikimeve për BRYMA

BRYMA100 BRYMA200 BRYMA65
Dimensionet Njësia Lartësia mm 130 130 130
    Gjerësia mm 120 120 120
    Thellësia mm 65 65 65