Telekomandë me valë

BRC7FB532FB

BRC7FB532FB

Karakteristikat e produktit

  • Në kombinim me panelet dekorative të markës me kasetë të zezë me qarkullim rrethor

Detajet teknike

Dokumentimi