Telekomandë me valë

BRC7FB532F

BRC7FB532F

Karakteristikat e produktit

  • Në kombinim me panelet dekorative të markës me kasetë të bardhë me qarkullim rrethor

Detajet teknike

Dokumentimi