VH1B VH2B VH3B VH4/AB VH4B VH5B
Kapaciteti kW 1.0 1.0 1.0 2.5 1.5 2.5
Diametri i tubit mm 100 150 200 250 250 350
Njësia e lidhshme VAM150FA VAM250FA, VAM350FB VAM500FB, VAM650FB VAM800FB, VAM1000FB VAM800FB, VAM1000FB VAM1500FB, VAM2000FB
Rryma në dalje (maksimumi) 19A në 40°C (ambient) 19A në 40°C (ambient) 19A në 40°C (ambient) 19A në 40°C (ambient) 19A në 40°C (ambient) 19A në 40°C (ambient)
Sensori i temperaturës 5k om në 25°C (tabela 502 1T) 5k om në 25°C (tabela 502 1T) 5k om në 25°C (tabela 502 1T) 5k om në 25°C (tabela 502 1T) 5k om në 25°C (tabela 502 1T) 5k om në 25°C (tabela 502 1T)
Gama e kontrollit të temperaturës 0 deri 40°C / (0-10V 0-100%) 0 deri 40°C / (0-10V 0-100%) 0 deri 40°C / (0-10V 0-100%) 0 deri 40°C / (0-10V 0-100%) 0 deri 40°C / (0-10V 0-100%) 0 deri 40°C / (0-10V 0-100%)
Treguesit LED Rryma NDEZUR - e verdhë, Ngrohësi NDEZUR - e kuqe (e qëndrueshme ose pulsuese, që tregon kontrollin me pulsim), Defekt në qarkullimin e ajrit - e kuqe Rryma NDEZUR - e verdhë, Ngrohësi NDEZUR - e kuqe (e qëndrueshme ose pulsuese, që tregon kontrollin me pulsim), Defekt në qarkullimin e ajrit - e kuqe Rryma NDEZUR - e verdhë, Ngrohësi NDEZUR - e kuqe (e qëndrueshme ose pulsuese, që tregon kontrollin me pulsim), Defekt në qarkullimin e ajrit - e kuqe Rryma NDEZUR - e verdhë, Ngrohësi NDEZUR - e kuqe (e qëndrueshme ose pulsuese, që tregon kontrollin me pulsim), Defekt në qarkullimin e ajrit - e kuqe Rryma NDEZUR - e verdhë, Ngrohësi NDEZUR - e kuqe (e qëndrueshme ose pulsuese, që tregon kontrollin me pulsim), Defekt në qarkullimin e ajrit - e kuqe Rryma NDEZUR - e verdhë, Ngrohësi NDEZUR - e kuqe (e qëndrueshme ose pulsuese, që tregon kontrollin me pulsim), Defekt në qarkullimin e ajrit - e kuqe
Vrimat e montimit 98 mm x 181 mm qendra, vrima 5 mm 98 mm x 181 mm qendra, vrima 5 mm 98 mm x 181 mm qendra, vrima 5 mm 98 mm x 181 mm qendra, vrima 5 mm 98 mm x 181 mm qendra, vrima 5 mm 98 mm x 181 mm qendra, vrima 5 mm
Hapësira maksimale pranë kutisë së terminalit 35°C (gjatë funksionimit) 35°C (gjatë funksionimit) 35°C (gjatë funksionimit) 35°C (gjatë funksionimit) 35°C (gjatë funksionimit) 35°C (gjatë funksionimit)
Stakim auto. temp. lartë 100°C e paravendosur 100°C e paravendosur 100°C e paravendosur 100°C e paravendosur 100°C e paravendosur 100°C e paravendosur
Stakim me riv. man. temp. lartë 125℃ e paravendosur 125℃ e paravendosur 125℃ e paravendosur 125℃ e paravendosur 125℃ e paravendosur 125℃ e paravendosur
Rëleja 1A 120V AC ose 1A 24V DC 1A 120V AC ose 1A 24V DC 1A 120V AC ose 1A 24V DC 1A 120V AC ose 1A 24V DC 1A 120V AC ose 1A 24V DC 1A 120V AC ose 1A 24V DC
Hyrja e vlerave të përcaktuara të BMS 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC
Power supply Frekuenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensioni V 220/250 220/250 220/250 220/250 220/250 220/250
  Diapazoni i tensionit Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10 10 10 10
Siguresa e kontrollit 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA