Tabela e specifikimeve për UATYQ-CY1

UATYQ250MCY17 UATYQ350MCY17 UATYQ450MCY17 UATYQ550MCY17 UATYQ600MCY17 UATYQ700MCY17 UATYQ900MCY17
Kapaciteti ftohës Nom. kW 27.340 (3) 35.580 (3) 44.720 (3) 55.690 (3) 66.820 (3) 72.600 (3) 90.000 (3)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 24.910 (3) 34.790 (3) 41.790 (3) 53.930 (3) 61.690 (3) 69.610 (3) 87.896 (3)
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 8.140 10.780 13.040 16.740 19.650 21.610 28.5
  Ngrohje Nom. kW 7.330 10.840 12.860 15.540 18.580 21.420 27.9
EER 3.36 3.30 3.43 3.33 3.40 3.36 3.16
COP 3.40 3.21 3.25 3.47 3.32 3.25 3.15
Avulluesi Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje m³/min 93.6 121.8 160.2 189.6 206.7 235.02 271.86
  Presioni i jashtëm statik Pa 147 147 147 206 206 206 206
Lidhjet e tubacionit të avulluesit Madhësia e kulluesit të kondensimit Diametri i jashtëm mm 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
Kondensuesi Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,150 1,028 1,130 1,048 1,302 1,454 1,454
      Gjerësia mm 1,638 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209
      Thellësia mm 2,063 2,113 2,113 2,670 2,670 2,670 2,670
  Pesha Njësia kg 445 580 610 830 880 1,020 1,020
  Mbulesa Ngjyra   E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje m³/min 203.40 339.84 342.60 365.40 572.04 600.36 600.36
  Diapazoni i funksionimit Ftohje Min. °CDB 0 0 0 0 0 0 0
      Maks. °CDB 52 52 52 52 52 52 52
    Ngrohje Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18
  Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 82 83 83 87 90 90 90
  Agjenti ftohës Lloji   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
    GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
    Mbushja TCO2Eq 12.7 12.1 15 18.2 21.7 24.2 24.2
Power supply Emri   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Faza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Shënime Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak. Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak. Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak. Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak. Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak. Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak. Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak.
  Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151. Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151. Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151. Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151. Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151. Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151. Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151.
  Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB
  Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB
  Nivelet e presionit të zhurmës janë matur sipas standardid JIS B 8616. Nivelet e presionit të zhurmës janë matur sipas standardid JIS B 8616. Nivelet e presionit të zhurmës janë matur sipas standardid JIS B 8616. Nivelet e presionit të zhurmës janë matur sipas standardid JIS B 8616. Nivelet e presionit të zhurmës janë matur sipas standardid JIS B 8616. Nivelet e presionit të zhurmës janë matur sipas standardid JIS B 8616. Nivelet e presionit të zhurmës janë matur sipas standardid JIS B 8616.
  Të gjitha përllogaritjet e performancës përputhen rigorozisht me standardin Eurovent Të gjitha përllogaritjet e performancës përputhen rigorozisht me standardin Eurovent Të gjitha përllogaritjet e performancës përputhen rigorozisht me standardin Eurovent Të gjitha përllogaritjet e performancës përputhen rigorozisht me standardin Eurovent Të gjitha përllogaritjet e performancës përputhen rigorozisht me standardin Eurovent Të gjitha përllogaritjet e performancës përputhen rigorozisht me standardin Eurovent Të gjitha përllogaritjet e performancës përputhen rigorozisht me standardin Eurovent
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë