Specifications Table for SB

BSB0870Y1AA MSB1310Y1AA MSB2180Y1AA MSB3370Y2AA MSB5820Y3AB BSB1710Y2AA BSB2650Y3AC MSB005EA11XX MSB106EA11XX MSB107EA11XX BSB010DA11XX BSB117DA11XX MSB125T261Y BSB125N261Y MSB135T38Y BSB135T38Y MSB135N38Y MSB210EA11XX MSB225T261Y MSB212EB11XX BSB220DB11XX MSB425EB11XX BSB330DB11XX MSB530EB11XX MSB315EB11XX MSB320EB11XX
Kapaciteti frigoriferik Temperaturë e ulët R-290 Nom kW 0.873 (1)         1.713 (1) 2.653 (1)             0.871 (1)   2.693 (1)                    
    R-452A Nom kW                     0.628 (1) 1.029 (1)                 1.699 (1)   2.472 (1)      
  Temperaturë mesatare R-134a Nom kW               0.857 (1) 1.120 (1) 1.338 (1)               1.799 (1)   2.022 (1)   3.774 (1)   4.871 (1) 3.282 (1) 3.550 (1)
    R-290 Nom kW   1.309 (1) 2.179 (1) 3.367 (1) 5.821 (1)               1.225 (1)   3.428 (1)   2.600 (1)   2.070 (1)              
Recommended Cold Room Volume Low temperature V 100 4.4         13 28                                      
  Medium temperature V 100   11 21 39 78                                          
Fuqia në hyrje Maks. W 1.26 0.94 1.58 2.51 4.66 2.49 1.26                                      
Dimensionet Njësia Lartësia mm 506 506 540 652 652 503 762 525 506 506 525 506 507 507 647 647 647 540 540 540 540 760 645 785 645 645
    Gjerësia mm 620 620 820 1,300 1,300 1,075 1,300 430 620 620 430 620 620 620 820 820 820 820 820 820 820 920 820 1,075 820 820
    Thellësia mm 719 719 809 1,044 1,044 924 1,044 771 719 719 771 719 719 719 929 929 929 809 809 809 809 1,042 929 1,046 929 929
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 690 690 720         690 660 660 690 660 660 660 800 800 800 690 690 690 690 880 800 920 800 800
    Gjerësia mm 730 730 930         540 730 730 540 730 730 730 930 930 930 930 930 930 930 1,100 930 1,200 930 930
    Thellësia mm 790 790 880         830 790 790 830 790 790 790 1,000 1,000 1,000 880 880 880 880 1,100 1,000 1,120 1,000 1,000
Weight Njësia kg 68 59 75 75 75 102 200 42 59 59 48 68 59 68 92 92 92 74 75 75 87 110 102 151 92 92
  Njësia e ambalazhuar kg 82 73 96         55 73 73 61 82 73 82 114 114 114 95 96 96 108 139 124 184 114 114
Kompresori Type   Hermetike. Hermetike. Hermetike. Hermetike. Hermetike. Hermetike. Hermetike. Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik Reciprokim hermetik
  Fuqia nominale kW 0.9 0.56 0.9 1.12 2.7 1.8 2.7 0.5 0.6 0.7 0.6 1.3           0.9   1.7 1.5 2.9 2.2 3.7 2.2 2.6
  Metoda e nisjes   Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt           Direkt   Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt
Kondensuesi Qarkullimi i ajrit m³/h 750 750 1,400 1,750 2,900 1,400 2,000 400 750 750 400 750           1,400   1,400 1,400 3,100 1,500 3,200 1,500 1,500
Defrost Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë           Me gaz të nxehtë   Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë Me gaz të nxehtë
Evaporator Qarkullimi i ajrit m³/h 550 550 1,100 1,500 3,600 1,100 2,500 500 550 550 500 550           1,100   1,100 1,100 2,300 2,300 3,450 2,300 2,300
  Distanca e ajrit m 4 4 4 4 4 4 4 3 (2) 4 (2) 4 (2) 3 (2) 4 (2)           4 (2)   4 (2) 4 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2)
Diapazoni i funksionimit Temperaturë e ftohtë dhome Min. °C -25 -5 -5 -5 -5 -25 -25 -5 -5 -5 -25 -25 -5 -25 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -25 -5 -25 -5 -5 -5
    Maks. °C -15 10 10 10 10 -15 -15 10 10 10 -15 -15 10 -15 10 10 10 10 10 10 -15 10 -15 10 10 10
Antipiretik Type   R-290 R-290 R-290 R-290 R-290 R-290 R-290 R-134a R-134a R-134a R-452A R-452A R-290 R-290 R-290 R-290 R-290 R-134a R-290 R-134a R-452A R-134a R-452A R-134a R-134a R-134a
  GWP   3 3 3 3 3 3 3 1,430.0 1,430.0 1,430.0 2,141.0 2,141.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1,430.0 3.0 1,430.0 2,141.0 1,430.0 2,141.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0
  Ngarkesa kg               0.47 0.40 0.46 0.50 0.42 0.15 0.15 0.37 0.34 0.37 0.75 0.15 0.78 0.72 0.93 0.96 2.60 0.86 0.82
  Mbushja TCO2Eq               0.67 0.57 0.66 1.07 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 1.12 1.54 1.33 2.06 3.7 1.23 1.17
PED Category   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0   0 0 0 0 1 0 0
Power supply Tensioni V 230 230 230 230 400 230 400 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 230 230 400 400 400 400 400 400 400
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 1~ 3N~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Hyrja nominale kW               0.80 (1) 1.10 (1) 0.70 (1) 0.50 (1) 1.00 (1) 1.161 (1) 0.830 (1) 3.208 (1) 2.476 (1) 2.417 (1) 1.00 (1) 2.030 (1) 1.70 (1) 1.50 (1) 2.60 (1) 2.00 (1) 3.40 (1) 2.00 (1) 2.30 (1)
Hyrja nominale A               4.70 (1) 6.10 (1) 4.30 (1) 3.00 (1) 6.00 (1)           5.60 (1)   4.00 (1) 4.30 (1) 6.00 (1) 4.70 (1) 7.90 (1) 4.80 (1) 5.30 (1)
Vlera maksimale e rrymës A 37.9 30.9 40.2 53.7 41.2 75.2 37.9 26.0 31.0 32.0 23.0 43.0           38.0   26.0 27.0 52.0 32.0 69.0 34.0 42.0
Rryma maksimale A 6.3 5.3 7.5 11.3 8.5 12.0 6.3 7.8 9.2 9.5 6.8 11.3           11.1   8.7 8.2 13.2 8.8 16.2 10.6 11.6
Shënime (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C (1) - Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: -20°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C Kur është normalisht në punë: 0°C / +30°C
  (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. (2) - Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj. Përdorni si bazë distancën mes ventilatorit dhe pikës së aksit të rrotullimit. Kjo distancë ndikohet nga shumë faktorë si lartësia e dhomës, ruajtja e produktit, vendndodhja e avulluesit, etj.
  (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë